Tôm Hùm Alaska – Nướng Muối Ớt

825.000

Tôm Hùm Alaska – Nướng Muối Ớt

"Do đặc tính sản phẩm nên trọng lượng thực tế có thể chênh lệch so với số lượng bạn đặt hàng. Hải Sản Hùng Trường Sa sẽ xác nhận với bạn khi có sự thay đổi"

0369 62 62 62
Liên hệ