Tôm Sú – Gỏi Sashimi

Liên hệ

Tôm Sú – Gỏi Sashimi

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

"Do đặc tính sản phẩm nên trọng lượng thực tế có thể chênh lệch so với số lượng bạn đặt hàng. Hải Sản Hùng Trường Sa sẽ xác nhận với bạn khi có sự thay đổi"

0369 62 62 62
Liên hệ